Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Jij bent

gebeten door sociale wetenschappen, geïnteresseerd in een brede algemene vorming, je wil verder studeren

 • derde graad ASO met volledig pakket vakken
 • nadruk op humane modules
 • onderzoek vereist voor humane wetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

 • Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk als je je tweede graad ASO behaald hebt.
 • Ook als je uit een andere ASO-richting komt, kan je instappen: er wordt geen richtingsgebonden voorkennis verwacht.
 • Kom je uit een andere richting dan ASO, kan je via de oriënteringsproeven bewijzen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om verder te studeren binnen deze richting.
 • verder studeren: bachelor of master

Bijkomend bij de algemene modules volg je nog 3 richtingspecifieke modules:

 • Organisatie en samenhang: in deze module bestudeer je organisaties van klein (bv het gezin) tot groot (bv de EU). De inhouden sluiten aan bij sociologie en politieke wetenschappen.
 • Identiteit en normering: in deze module vind je vooral psychologie terug.
 • Communicatie en expressie: deze module gaat over verschillende vormen van communicatie, waaronder media en kunst.
 • Onderzoekscompetentie: in deze module voer je zelfstandig een onderzoek over een humaan wetenschappelijk onderwerp.
Structuurschema Humane Wetenschappen

Het uurrooster is zo gepland dat je je diploma in één jaar tijd kan behalen. Dat is zeker zo:  

 • als je al een vijfde jaar ASO gevolgd hebt, ook al ben niet geslaagd voor alle vakken;
 • als je een zesde jaar doorlopen hebt. 

Je kan ook sneller of trager gaan, naargelang je tempo en beschikbare tijd.