VRIJSTELLINGEN

VRIJSTELLINGEN

Je kan voor sommige modules een vrijstelling krijgen. Zo kan je je studieperiode inkorten.

Je kan op 3 manieren vrijstellingen krijgen.

1

Op basis van rapporten, certificaten of diploma's

 • rapporten :
  • maximum 4 jaar oud
  • van 5e – 6e – 7e jaar secundair onderwijs
  • origineel rapport
  • origineel ondertekend oriënteringsattest van de klassenraad
 • attesten van examencommissie
 • deelattesten of certificaten van andere TKO’s
 • deelattesten of certificaten van andere opleidingen

2

Op basis van beroepservaring

Je stelt een dossier samen waarin je aantoont dat je voldoende competenties en vaardigheden hebt op basis van relevante beroepservaring.

3

Op basis van proeven

Tijdens de oriënteringsperiode leg je proeven af en als de resultaten goed zijn kan je vrijstellingen behalen.

Wat je moet kunnen en kennen voor de proeven vind je hier: