NIEUWE CURSIST

NIEUWE CURSIST

Je kan starten in september en in januari. De volgende aanmeldperiode is januari 2020.

LET OP

Je moet je aanmelden voor 17 januari 2020 om 12u om te kunnen starten in januari 2020.

Als je wil starten, moet je deelnemen aan onze oriënteringsdagen.

Deelname kost €15.

Je kan je aanmelden voor de oriënteringsperiode op een infodag of op het secretariaat.

Wat is de bedoeling van de oriënteringsperiode?

 • We leren jou en je mogelijkheden beter kennen.
 • Je geeft informatie over je vooropleiding, je interesse, je verwachtingen en de tijd die je aan je studies kan besteden via een online intake.
 • Je doet een aantal proeven om te zien op welk niveau je kan starten per module: 
 • Tijdens een individueel oriënteringsgesprek overlopen we je resultaten op de proeven en stippelen we je persoonlijke studieweg uit.

Wat breng je mee om je aan te melden voor de oriëntering?

 • je identiteitskaart
 • €15, contant of via bancontact
 • eerder behaalde attesten, die je een vrijstelling kunnen geven van bepaalde modules:
  • rapporten :
   • maximum 4 jaar oud
   • van 5e – 6e – 7e jaar secundair onderwijs
   • origineel rapport
   • origineel ondertekend oriënteringsattest van de klassenraad
  • attesten van examencommissie
  • deelattesten of certificaten van andere TKO’s
  • deelattesten of certificaten van andere opleidingen