ADMINISTRATIEF

ADMINISTRATIEF

Onder bepaalde voorwaarden kunnen je ouders nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet je het formulier P7 laten invullen en zelf terug bezorgen aan je kinderbijslagfonds. Dit formulier kan je hier downloaden

Meer info over kinderbijslag kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Jonger dan 26? Je hebt recht op een schoolabonnement voor de trein.
Leefloon? Je kan genieten van een voordeeltarief.
Als je volledig uitkeringsgerechtigd bent, kan de VDAB je vrijstelling geven. Dit wil zeggen dat je gedurende de duur van je studies niet beschikbaar hoeft te zijn voor de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

 • Je bent voldoende dagen uitkeringsgerechtigd volledig werkloos OF je vat studies aan in functie van een knelpuntenberoep
 • Je volgt minstens 20 uren per week les voor 17u00
   

Als je werkt en tegelijkertijd les wil volgen op TKO, heb je misschien recht op Betaald Educatief Verlof. Dit betekent dat je extra verlof krijgt zonder loonverlies.

 • Je hebt recht op maximum 180 uren verlof per jaar. Het aantal uren hangt af van je lessenpakket. De uren neem je op tussen 1 september en 31 juli.
 • Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel. Je Betaald Educatief Verlof wordt door de overheid aan je werkgever terugbetaald.
 • Je werkgever mag je dit nooit weigeren.
 • Er hoeft geen rechtstreeks verband te zijn tussen je werk en de cursus die je wil volgen.
 • Tijdens je verlof ben je beschermd tegen ontslag.

Voorwaarden

 • tewerkgesteld zijn in de privé-sector of een contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf zoals de NMBS, Belgacom of De Post.
 • voltijds tewerkgesteld zijn 
 • deeltijdse werknemers hebben vaak ook recht op een aantal uren betaald educatief verlof. Informeer hiervoor bij je werkgever.
 • niet meer dan 10% van de lestijd ongewettigd afwezig zijn