MISSIE EN VISIE

MISSIE EN VISIE

1

Volwassenenonderwijs:

Onze school is een erkend centrum voor volwassenenonderwijs. Wij ondersteunen iedereen vanaf 18 jaar bij het behalen van een volwaardig diploma secundair onderwijs. Je kan een opleiding volgen in ons eigen centrum of in een andere Mechelse school waarmee we samenwerken.

2

Toekomstgericht:

Je diploma opent deuren. Je krijgt nieuwe en ruimere kansen op het vlak van werk of verdere studies. Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en vergroot je blik op de wereld. Door het tweedekansonderwijs leer je je toekomst in eigen handen nemen.

3

Competentiegericht:

We vertrekken vanuit een sterk geloof in je kunnen. We zorgen voor een positief en stimulerend leerklimaat. We hebben veel aandacht voor taal op school. We geven je voortdurend feedback over je leervorderingen zodat je gericht kan bijsturen. Je doet niet alleen nieuwe kennis op die tot je opleiding behoort, maar krijgt ook de nodige tools mee om achteraf zelf bij te leren, want dat moet je tenslotte nog je hele verdere leven doen.

Cursistgericht:

Je start op je eigen niveau en krijgt een persoonlijke leerweg. We proberen onze lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw manier van leren. Ook buiten de lessen voorzien we begeleiding. Traject- en STUVA-coaches werken samen met jou actief aan studievaardigheden (STUVA) zoals leren leren, studieplanning en faalangsttraining. Er is aandacht voor leer- en ontwikkelingsstoornissen, persoonlijke problemen en socio-economische moeilijkheden. We werken ook samen met andere opleidingsaanbieders en zorgorganisaties.

4

Kwaliteitsvol:

Onze opleidingen zijn degelijk, kwaliteitsvol, modern en aangepast aan onze huidige samenleving met aandacht voor de wereld om ons heen.

We kiezen voor enthousiaste en behulpzame leerkrachten die hét verschil maken: onze leerkrachten zijn bekwame, flexibele en open medewerkers, bereid tot intense samenwerking, en met aandacht en respect voor iedereen.

5

Kernwaarden:

Onze kernwaarden vormen de kracht van ons centrum. Samen streven we ze na: oprechtheid, diversiteit, vernieuwing en kwaliteit, engagement en samenwerking, verbondenheid.