WIE IS WIE

WIE IS WIE

Coördinatie en directie

De directie en het coördinatieteam staan in voor de dagelijkse leiding van het CVO. 

Anne Mees

Coördinatie

Directeur:
 • Anne Mees
Coördinatie:
 • Mia Kinaer: coördinator Campuspunt
 • Sonja Maenen: zakelijk coördinator

Het Campuspunt

Campuspunt

Het Campuspunt is onze interne pedagogische begeleidingsdienst. De medewerkers van het Campuspunt staan in voor zowel je trajectbegeleiding, je studieondersteuning als je welzijn op school. Bij hen kan je terecht met alle mogelijke problemen. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor externe begeleiders, ouders en allerhande instanties. Het campuspunt wordt gecoördineerd door Mia Kinnaer en bestaat verder uit 4 trajectcoachen.  De interne pedagogische dienst is bereikbaar via campuspunt@campusvijfhoek.be en heeft vast permanentie-uren per week. 

Stuva en socio-emo

De trajectcoachen STUVA en de campuspunt coördinator bieden individueel of in groep ondersteuning bij studievaardigheden, leerproblemen, faalangst, socio-emotionele problemen, enz. Aarzel niet bij hen langs te gaan indien je problemen ondervindt.  Er zijn vaste permanentiemomenten per week.

 • Sofie Van Gaelen: socio-emotionele ondersteuning, studieondersteuning 
 • Mia Kinnaer: externe werking, verder studeren
 • Vera Lapeere: studieondersteuning, faalangstbegeleiding en leerproblemen
 • Laura De Boeck: socio-emotionele ondersteuning, studieondersteuning, faalangstbegeleiding

Trajectcoaches

De trajectcoaches coördineren de opleiding en zijn je eerste aanspreekpunt. Ze werken nauw samen met de leerkrachten die binnen hun opleiding lesgeven. Bij hen kan je dus vooral terecht voor trajectbegeleiding.

 • ASO: Jakomien Rabijns
 • MPB, BHB, SMW + AAV: Ilse Wauters 
 • andere opleidingen + AAV: Vera Lapeere
 • Avondopleiding politie: Laura De Boeck

HET SECRETARIAAT

Secretariaat

Op het secretariaat kan je terecht voor je administratie: formulieren voor kinderbijslag, betaald educatief verlof, opleidingscheques, abonnementen, info rond lokalen, lessenroosters, enz… 

 • Kris Huyck: cursistenadministratie
 • Saskia Deceuninck: cursistenadministratie
 • Sonja Maenen: boekhouding en coördinator
 • Kris Van Gelder : ICT (PC's, WiFi, ...)
 • Elke Thoné: digitale communicatie (website, Moodle)

HET LEERKRACHTENTEAM

Leerkrachten

Onze leerkrachten zijn enthousiaste vakmensen met zin voor teamwork. Ze zijn zeer gemotiveerd om je te begeleiden naar je diploma.

DE INRICHTENDE MACHT

De Inrichtende macht of Raad van bestuur is de eigenlijke organisator van CVO TKO Mechelen. Zij voert het beleid en zorgt voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie. 

 • Voorzitster: Chris Moeyersons